PHÒNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN

Là đơn vị trực thuộc của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành,

đảm nhận sứ mệnh quản lí hệ thống công nghệ thông tin trong và ngoài trường.
Nhiệm vụ chính của Phòng là đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của trường hoạt động hiệu quả, bảo mật, an toàn và ổn định.
Tham mưu, cố vấn cho Ban giám hiệu nhà trường về lĩnh vực công nghệ thông tin của toàn trường.

Đáp ứng yêu cầu nhanh chóng
Có mặt tại tất cả các cơ sở
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Hoạt động ngoại khóa thú vị
Hoạt động ngoại khóa thú vị
Đội ngũ giảng viên giỏi
Đội ngũ nhân viên nhiệt tình
Học phí phù hợp
Tiết kiệm thời gian