DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
STT Tên đơn vị Số Nội bộ Cơ sở
1 Call center 300 300A - Quận 4
2 Call center 301 300A - Quận 4
3 Call center 302 300A - Quận 4
4 Call center 303 300A - Quận 4
5 Call center 304 300A - Quận 4
6 Tư vấn tuyển sinh 305 300A - Quận 4
7 Tư vấn tuyển sinh 306 300A - Quận 4
8 Tư vấn tuyển sinh 307 300A - Quận 4
9 Tư vấn tuyển sinh 308 300A - Quận 4
10 Tư vấn tuyển sinh 309 300A - Quận 4
11 TT Tư vấn tuyển sinh (BP tiếp SV) 310 300A - Quận 4
12 TT Tư vấn tuyển sinh (BP văn phòng) 311 300A - Quận 4
13 Văn phòng Trường (BP Trợ lí HT) 313 300A - Quận 4
14 Văn phòng Trường (BP Quản lí xe) 314 300A - Quận 4
15 Văn phòng Trường (BP Văn thư) 315 300A - Quận 4
16 Văn phòng Trường (BP Lễ tân) 316 300A - Quận 4
17 Văn phòng Trường (BP Tiếp nhận hồ sơ) 317 300A - Quận 4
18 Ban Dự án 318 300A - Quận 4
19 Khoa Y 319 300A - Quận 4
20 Phòng Quản trị thiết bị 320 300A - Quận 4
21 Văn phòng Đoàn 321 300A - Quận 4
22 Khoa Dược 322 300A - Quận 4
23 Bảo vệ 323 300A - Quận 4
24 Phòng Công tác sinh viên (BP tiếp SV) 324 300A - Quận 4
25 Phòng Công tác sinh viên (BP tiếp SV) 325 300A - Quận 4
26 Phòng Công tác sinh viên (BP Y tế) 326 300A - Quận 4
27 Khoa Điều dưỡng 327 300A - Quận 4
28 Viện E-Learning 328 300A - Quận 4
29 Ban QLXD nhà cao tầng 329 300A - Quận 4
30 Phòng TT và Marketing (BP Báo chí) 330 300A - Quận 4
31 Phòng TT và Marketing (BP thiết kế) 331 300A - Quận 4
32 Phòng Khoa học công nghệ 332 300A - Quận 4
33 Phòng Quản trị thông tin 333 300A - Quận 4
34 Trung tâm Khảo thí 334 300A - Quận 4
35 Phòng Liên kết đào tạo 336 300A - Quận 4
36 Phòng Kế hoạch tài chính 338 300A - Quận 4
37 Khoa Dược 339 300A - Quận 4
38 Phòng Đảm bảo chất lượng 340 300A - Quận 4
39 Phòng Tạp chí 341 300A - Quận 4
40 Phòng Quản lý đào tạo (BP tiếp SV) 342 300A - Quận 4
41 Phòng Tổ chức nhân sự 345 300A - Quận 4
42 Phòng Kế toán tài chính (BP tiếp SV) 346 300A - Quận 4
43 Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Hàn 347 300A - Quận 4
44 Phòng Hợp tác quốc tế 348 300A - Quận 4
45 Phòng Thanh tra 349 300A - Quận 4
46 Viện Đào tạo sau đại học 379 300A - Quận 4
47 Phòng Kế toán tài chính (BP văn phòng) 350 300A - Quận 4
48 Phòng Kế toán tài chính (BP văn phòng) 351 300A - Quận 4
49 Phòng QHDN và Việc làm sinh viên 352 300A - Quận 4
50 Phòng Tổ chức nhân sự 353 300A - Quận 4
51 Căng tin 356 300A - Quận 4
STT Tên đơn vị Số Nội bộ Cơ sở
1 TT Dịch vụ và Quản lý ký túc xá 200 298 - NTT
2 Trung tâm Kỹ năng nghề 201 298 - NTT
3 Phòng Công tác sinh viên (Kho hồ sơ) 202 298 - NTT
4 Phòng Quản trị thiết bị 203 298 - NTT
5 Bộ môn Lý luận chính trị 204 298 - NTT
6 Trung tâm Ngoại ngữ 205 298 - NTT
7 Trung tâm Thông tin thư viện 206 298 - NTT
8 Phòng Thanh tra giáo dục 207 298 - NTT
9 Bảo vệ 210 298 - NTT
10 Khoa âm nhạc 211 298 - NTT
11 Trung tâm Hợp tác Quốc tế ASEAN 212 298 - NTT
12 Xưởng nước 224 299 - NTT
STT Tên đơn vị Số Nội bộ Cơ sở
1 Ban Tổng hợp 400 331, Quận 12
2 Văn phòng Đoàn 401 331, Quận 12
3 Phòng Thanh tra giáo dục 402 331, Quận 12
4 Phòng Quản trị thông tin 404 331, Quận 12
5 Viện E-Learning 406 331, Quận 12
6 TT Thông tin thư viện 408 331, Quận 12
7 Khoa Công nghệ Hóa và Thực phẩm 409 331, Quận 12
8 Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô 410 331, Quận 12
9 Khoa Du lịch và Việt Nam học 411 331, Quận 12
10 Khoa Tài chính - Kế Toán 412 331, Quận 12
11 Khoa Kiến trúc - Xây dựng - MT ứng dụng 414 331, Quận 12
12 Khoa Công nghệ thông tin 416 331, Quận 12
13 TT Sáng tạo và Ươm tạo DN 417 331, Quận 12
14 Trung tâm Khảo thí 418 331, Quận 12
15 TT Tư vấn tuyển sinh 419 331, Quận 12
16 Trung tâm Ngoại ngữ 420 331, Quận 12
17 Trung tâm Tin học 421 331, Quận 12
18 Phòng Tổ chức nhân sự 422 331, Quận 12
19 Phòng Quản lý đào tạo 423 331, Quận 12
20 Phòng Công tác Sinh viên 424 331, Quận 12
21 Phòng Công tác Sinh viên (Tổ y tế) 425 331, Quận 12
22 Phòng Khoa học công nghệ 426 331, Quận 12
23 Phòng Quản trị thiết bị 427 331, Quận 12
24 Phòng Thanh tra giáo dục 428 331, Quận 12
25 Khoa Quản trị - Luật 429 331, Quận 12
26 Tổ Bảo Vệ (Cổng vào) 430 331, Quận 12
27 Tổ Bảo Vệ (Cổng ra) 431 331, Quận 12
28 Khoa Ngoại ngữ 432 331, Quận 12
29 TT Đào tạo theo nhu cầu xã hội 433 331, Quận 12
30 Ban xây dựng 434 331, Quận 12
31 Trung tâm kỹ năng nghề 435 331, Quận 12
32 Khoa Luật 436 331, Quận 12
33 Căng tin 437 331, Quận 12
STT Tên đơn vị Số Nội bộ Cơ sở
1 Trung Tâm lái xe 500 Nguyễn Oanh
2 Trung cấp Nguyễn Tất Thành 501 Nguyễn Oanh
3 Khoa Công nghệ sinh học 502 TT Công nghệ sinh học
4 Viện Công nghệ sinh học 503 TT Công nghệ sinh học
5 Khoa Y (BV 175) 503 Bệnh viện 175, Gò Vấp
6 Viện Đào tạo quốc tế NIIE (BP Tuyển sinh) 700 Nguyễn Hữu Thọ
7 Viện Đào tạo quốc tế NIIE (BP Tuyển sinh) 701 Nguyễn Hữu Thọ
8 Viện Đào tạo quốc tế NIIE (BP Tuyển sinh) 702 Nguyễn Hữu Thọ
9 Khoa Du lịch và Việt Nam học 703 Nguyễn Hữu Thọ
10 TT Giáo dục quốc phòng 704 Nguyễn Hữu Thọ
11 Phòng Quản trị thiết bị 705 Nguyễn Hữu Thọ
12 Văn phòng Đoàn 706 Nguyễn Hữu Thọ
13 Trung tâm Tin học 707 Nguyễn Hữu Thọ
14 Khoa Ngoại ngữ 708 Nguyễn Hữu Thọ
15 Phòng Thanh tra giáo dục 710 Nguyễn Hữu Thọ
16 Phòng Công tác sinh viên 711 Nguyễn Hữu Thọ
17 Viện Đào tạo quốc tế NIIE (BP Đào tạo) 712 Nguyễn Hữu Thọ
18 Viện Đào tạo quốc tế NIIE (BP Đào tạo) 713 Nguyễn Hữu Thọ
19 Viện Đào tạo quốc tế NIIE (BP Văn phòng) 714 Nguyễn Hữu Thọ
20 Viện Đào tạo quốc tế NIIE (BP Văn phòng) 715 Nguyễn Hữu Thọ
21 TT Thông tin thư viện 718 Nguyễn Hữu Thọ
22 Phòng Quản trị thông tin 777 Nguyễn Hữu Thọ
23 Căng tin 719 Nguyễn Hữu Thọ