Tiêu chuẩn kỹ thuật nâng cấp và thay thế máy tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật nâng cấp và thay thế máy tính

Phòng Quản trị thông tin xin thông báo đến các đơn vị về việc tiêu chuẩn kỹ thuật căn cứ để cấp máy tính mới hoặc nâng cấp cụ thể như sau:


V/v quy trình mua sắm thiết bị CNTT và Cam kết thời gian dịch vụ (SLA)

V/v quy trình mua sắm thiết bị CNTT và Cam kết thời gian dịch vụ (SLA)

Ban trang thiết bị thông tin xin thông báo về quy trình mua sắm thiết bị lĩnh vực công nghệ thông tin và cam kết chất lượng thời gian phục vụ cụ thể như sau:


V/v quy trình Phiếu nhu cầu liên quan thiết bị CNTT

V/v quy trình Phiếu nhu cầu liên quan thiết bị CNTT

Ban trang thiết bị lĩnh vực công nghệ thông tin xin thông báo về quy trình duyệt Phiếu nhu cầu thiết bị như sau:


V/v tạm thời khóa tài khỏa Google cung cấp cho sinh viên

V/v tạm thời khóa tài khỏa Google cung cấp cho sinh viên

Phòng Quản trị thông tin xin thông báo đến các bạn Sinh viên về việc tạm khóa - tạm ngưng tài khoản Google do nhà trường cung cấp cụ thể như sau:


Về đầu trang
Design by Information Management Department