Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Cơ sở 300A

Địa chỉ: 300A, Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4
Tel: 08 3940 4272. Ext: 105
Mail: it@ntt.edu.vn

Cơ sở An Phú Đông

Địa chỉ: 331, Quốc lộ 1, An Phú Đông, quận 12
Tel:
Mail: it@ntt.edu.vn
Bạn đang ở: Home Liên hệ