Giới thiệu Phòng Quản Trị Thông Tin

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CoCauToChuc

CHỨC NĂNG

Tham mưu, cố vấn cho Ban giám hiệu nhà trường về lĩnh vực Công nghệ Thông tin của toàn Trường.

Nhằm tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, an toàn dữ liệu, hệ thống chạy ổn định.

Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu nhà trường về các hoạt động đó theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

NHIỆM VỤ

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng hệ thống, duy trì, quản trị, tối ưu hóa hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, tổng đài, mạng, phần mềm hệ thống, quản lý website v.v..)

Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng.

Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng. Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin; đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công.

Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống và các ứng dụng về công nghệ thông tin của Trường, đảm bảo sự vận hành liên tục và hiệu quả của toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin.

Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin.

Thực hiện quản trị hệ thống cơ sở hạ tầng mạng như: Máy chủ, thiết bị mạng, máy trạm, khắc phục các sự cố liên quan đến máy tính, máy in và các thiết bị liên quan.

Thực hiện vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống mạng, máy vi tính và điện thoại của trường.

Bạn đang ở: Home Giới thiệu