Các phần mềm tiện ích cho hệ thống eLeanring

eLearning (còn gọi là Đào tạo điện tử, Giáo dục điện tử) là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.Các phần mềm cần thiết cho việc học tập eLearning tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành các cần tham khảo sau đây

- Phần mềm hỗ trợ lớp học Adobe Flash Player: Tải tại đây.

- Trình duyệt Mozilla Firefox: Tải tại đây.

- Trình duyệt Google Chrome: Tải tại đây.

Hướng dẫn cài đặt Adobe Flash Player trên máy tính:

- Sau khi nhấp vào đường link trên. Trình duyệt sẽ tải về File có tên: flashplayer22_xa_install.exe và được đặt trong thư mục Download.

 2016 06 30 082910

- Nhấp đúp vào FIle, một hộp thoại hiện lên, chúng ta chọn Yes. Trước khi thực hiện bước này, bạn phải chắc chắn việc kết nối Internet. Nếu không kết nối Internet sẽ nhận được thông báo như sau:

2016 06 30 083010

- Nếu đã có kết nối Internet, chúng ta chọn Allow Adobe to install update và chọn Next.

2016 06 30 083159

- Quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong 1 - 2 phút.

2016 06 30 083209

- Sau khi cài đặt thành công, chúng ta nhấn Finish để hoàn thành.

2016 06 30 083448

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.