Hướng dẫn ghi âm bằng phần mềm Audacity

Phần mềm Audacity hỗ trợ ghi lại âm thanh trên máy tính bằng việc phát âm thanh từ các website hay từ các công cụ, thiết bị bên ngoài như mic ... người dùng dễ dàng ghi lại giọng nói của mình kèm theo nhiều âm thanh khác thông qua các tính năng chỉnh sửa mà Audacity cung cấp.

Phần mềm Audacity hỗ trợ ghi lại âm thanh trên máy tính bằng việc phát âm thanh từ các website hay từ các công cụ, thiết bị bên ngoài như mic... người dùng dễ dàng ghi lại giọng nói của mình kèm theo nhiều âm thanh khác thông qua các tính năng chỉnh sửa mà Audacity cung cấp.

Xem thêm: Hướng dẫn ghi âm bằng phần mềm Audacity

Các phần mềm tiện ích cho hệ thống eLeanring

eLearning (còn gọi là Đào tạo điện tử, Giáo dục điện tử) là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.Các phần mềm cần thiết cho việc học tập eLearning tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành các cần tham khảo sau đây

- Phần mềm hỗ trợ lớp học Adobe Flash Player: Tải tại đây.

- Trình duyệt Mozilla Firefox: Tải tại đây.

- Trình duyệt Google Chrome: Tải tại đây.

Xem thêm: Các phần mềm tiện ích cho hệ thống eLeanring