Đào tạo nội bộ: Tổng quan về Sentora

Đào tạo nội bộ: Tổng quan về Sentora

Sentora là phần mềm miễn phí, bạn để tải xuống và sử dụng Web Hosting Control Panel được phát triển cho các máy chủ hoặc máy tính dựa trên nhân Linux, UNIX và BSD. Phần mềm Sentora có thể biến một máy chủ thành bản miễn phí hoặc thương mại, dễ sử dụng và quản lý.


Về đầu trang
Design by Information Management Department